Популярні записи

Завдання: 1. Переглянь відеоматеріал. 2. Опрацюй текст тут (на сайті), або за підручником (параграф 5). 3. Попрацюй із запитаннями наведеними в кінці тексту. 1. Початок Російської революції та Україна. На початку 1917 р. серед населення Російської імперії почало ширитися невдоволення Першою світовою війною. 8 березня 1917 р. в Петрограді розпочалася революція, у результаті якої в Росії було […]

Мета: проаналізувати основні види соціальних норм, навчитися розрізняти їх, визначати функції і значення соціальних норм в житті людей. Вступ Для того щоб жити серед інших людей (тобто в суспільстві), потрібно дотримуватися певних норм поведінки, які існують в ньому, – соціальних норм. Хід заняття Завдання 1. Попрацюй з текстами (обери один текст) і дайвідповіді на запитання. […]

Причини Української революції, її характер: пригноблене становище України, відсутність державності, шовіністична політика Російської імперії; важке соціальне становище переважної більшосте населення краю; невирішеність селянського та робітничого питання; піднесення українського національно-визвольного руху; послаблення Російської імперії внаслідок Першої світової війни; мала демократичний, національно-визвольний характер. Революційні події в Україні в 1917 – на початку 1918 р. У лютому 1917 […]

1. Німецький союз. Економічний розвиток Німеччини. Рішення Віденського конгресу закріпили політичну роздробленість Німеччини та Італії. Така ситуація не могла задовольнити їхні народи. В історії Німеччини та Італії 1815—1847 рр. стали періодом формування передумов для об’єднання цих країн у 50—60-х рр. XIX ст. Більшість німецьких політиків і суспільних діячів розраховували, що після перемоги над Наполеоном їхній […]

І. Виберіть правильний варіант відповіді 1. Яка з наведених характеристик відображає розуміння людини як біосоціальної істоти? А формується під впливом загальнолюдської культури Б у ній біологічно закладена здатність до активного розвитку в соціальному середовищі В визначає тілесну організацію людини Г за своєю сутністю людина — духовна істота, але водночас прив’язана до свого тіла 2. Як […]

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС?А початок Першої світової війниБ утворення Української Центральної РадиВ об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську РадуГ повалення царизму в Росії2. Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росіянами на українських землях, що були захоплені під час Галицької битви 1914 р. ?А Галицько-Волинське […]

Практичне заняття “Вирвані з коренем. Депортації українців і українок у 1944—1951 рр. : причини, етапи, наслідки (на підставі дослідження документальних джерел)” Мета: спираючись на здобуті теоретичні знання, проаналізувати документальні джерела й сформувати уявлення про причини, етапи і наслідки депортацій українського населення в зазначений період. ХІД ЗАНЯТТЯ Документи розповідаютьІз листівки УПА, поширюваної серед українського населення під час […]

Пригадай: 1. Що таке політична реставрація? 2. Як відбулася реставрація монархії Бурбонів у Франції? 3. Якими були рішення Віденського конгресу щодо Голландії? Чим, на вашу думку, вони були обумовлені? 1. Політичне й суспільне життя Франції в 1815—1830 рр. Після завершення наполеонівських війн у Європі розпочалася доба політичної реакції 1815—1830 рр. Ті, хто в попередні роки […]

Пригадай: 1. Що змінила Англійська революція XVIII ст. у житті країни? 2. Якими були особливості державного устрою країни наприкінці XVIII ст. ? 3. Коли відбулася промислова революція в Англії? Якими були її соціальні наслідки? 4. Хто такі луддити і проти чого вони боролися? 1. Політичне та суспільне життя Великої Британії Завершення наполеонівських війн відкрило перед Великою […]

1. Мудрість – рівновага між почуванням, віруванням та мисленням. Ми називаємо мудрою ту людину, яка здобула багато знань та зрозуміла істини про життя людей і навколишній світ. Але всі ці істини та знання не просто лежать в її голові мертвим тягарем. По-справжньому мудра людина вміє застосувати ці істини у своєму власному житті. А ще вона ладна […]