Популярні записи
Громадянська освіта ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – 10 клас
Громадянська освіта РИНОК ПРАЦІ – 10 клас

Завдання: 1) Опрацюй текст нижче, або за підручником (параграф 12). 2) Переглянь відео до уроку. 3) Виконай письмово завдання 10 або 11 (на вибір) та надішли мені фото-звіт у Viber. 1. Утворення Директорії. Відновлення УНРЯкі соціальні сили підтримали Директорію та чому? Якою була соціальна політика Директорії?Революція в Німеччині та розпад Австро-Угорщини вплинули на політичну ситуацію […]

Виконайте завдання: 1) Прочитайте текст тут, або за підручником. 2) Опрацюйте запитання і завдання наведені нижче, після тексту. 3) Виконайте письмово завдання 12 і надішліть фото-звіт у Viber. 1 ПЕРЕДУМОВИ ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ. У 50—60-х рр. XIX ст. Німеччина переживала період стрімкого економічного зростання. Унаслідок завершення промислового перевороту країна посіла третє місце за часткою у світовому промисловому […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче, або за підручником. 2) Опрацюй запитання і завдання після тексту. 3)Виконайте письмово завдання 10. Епіграфи до теми: “Я не поділяю ваших переконань, але готовий померти за ваше право їх висловлювати!”Вольтер “Рівноправ’я — святий закон людства. ”Фрідріх Шиллер “Права — не права, якщо їх хтось може забрати. Це привілеї. ”Джордж […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграф 8). 2. Опрацюй завдання наведені нижче, після тексту. 3. Виконуй письмово завдання 12 і надсилай фото-звіт. 1. Революція у Франції У 1848—1849 рр. Європу захопив вир революцій. Він розпочався у Франції та стрімко поширився на Австрійську імперію, німецькі та італійські держави. Події «Весни народів», як називали ці […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграф 6, 7). 2. Опрацюй завдання нижче, після тексту. 3. Виконай письмово 11 чи 12 завдання (на вибір) і надсилай фото-звіт. 1. Особливості політичного, суспільного та економічного життя Австрійської імперії. За своїм державним устроєм Австрійська імперія була абсолютною монархією з необмеженою владою імператора. Роль дорадчих органів при імператорі […]

Мислення – процес опосередкованого й узагальненого пізнання дійсності. Мислення є найскладнішим пізнавальним процесом, пов’язаним із відчуттям, сприйманням, пам’яттю, уявою, а також із емоційною, спонукальною сферами особистості, її самосвідомістю. Воно здійснюється через розумові операції (аналіз і синтез, порівняння, абстра­гування і узагальнення, конкретизацію). Мислення – процес опосередкованого й узагальненого пізнання дійсності, нерозривно пов’язаного із суспільним досвідом і […]

Завдання: 1) Опрацюй текст тут, або за підручником (параграф 5). 2) Виконай завдання після тексту. 1. ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ У КРАЇНАХ ЗАХОДУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Після закінчення Другої світової війни, коли світова громадськість дізналася про злочини нацистського режиму, стала очевидною потреба у виробленні й запровадженні міжнародних стандартів із прав людини. Першим глобальним вираженням невід’ємних прав, якими […]

Завдання: 1) Опрацюй текст тут, або за підручником (параграф 4). 2) Виконай завдання для самоперевірки наведені нижче тексту. 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХОДУ в другій половині XX — на початку XXI ст. Держави Північної Америки та Західної Європи, як ви вже знаєте, називають країнами Заходу. У зазначений період їхній економічний розвиток відбувався досить складно, але […]

1. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?А 1945 р. Б 1947 р. В 1949 р. Г 1954 р. 2. До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Т. Лисенка?А астрономіїБ генетикиВ політичної економіїГ історії України3. Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови України (1945 — початок 1950-х […]

Завдання: 1) Опрацюй тему за підручником, або прочитай текст наведений нижче. 2) Попрацюй із запитаннями та завданнями наведеними нижче тексту. 1. Витоки гуманізму. Гідність і совістьСучасний світ побудований на засадах гуманізму (від латин. humanitas — людяність, humanus — людяний, homo — людина) — вчення про те, що найвищою цінністю є людина, яка має право на […]