Популярні записи

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Яка подія створила передумови для українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII — на початку XIX ст. ? А реформи Марії Терезії та Йосифа II Б ліквідація Речі Посполитої В рух декабристів у Росії Г повстання на Поділлі під проводом У. Кармалюка 2. Наприкінці XVIII — на початку […]

Завдання: 1) Прочитай текст тут, або за підручником (параграф 11). 2) Переглянь відеоматеріали до уроку. 3) Виконай завдання для перевірки знань (в кінці, після тексту). 4) Напиши повідомлення про одного із діячів культури, чиї імена зустрічаються в тексті нижче. 1. Якими були умови розвитку української культури в першій половині 19 ст. Умови розвитку української культури […]

Джерело: Звичаї, вірування та традиції українців, пов’язані з вінчанням та шлюбом Однією із найважливіших подій в житті кожної людини є весілля. До цієї події українці ще з давніх часів ставились дуже відповідально, адже створення нової сім’ї містило в собі складний комплекс різноманітних ініціацій, народних звичаїв та традицій. Давайте детальніше розглянемо українську весільну обрядовість. В українській […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 12 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 3 завдання (на вибір), починаючи з № 7 (дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. 1. ПЕРШІ РІШЕННЯ НОВИХ КЕРІВНИКІВ КРАЇНИ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ. Керівництво, що прийшло до влади у […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 11 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 3 завдання (на вибір), починаючи з № 7 (дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. 1. ІДЕОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА. У 1964—1982 рр. вище партійне й державне керівництво в СРСР […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 16 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 10 або 11 завдання (на вибір – дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. 1. Роль спілкування в житті людини та суспільства. Комунікація Спілкування — це процес людської діяльності, що […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 13 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 3 завдання (на вибір), починаючи з № 5 (дивись в кінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. 1. Розпад Австро-Угорської імперії та західноукраїнські землі. Наприкінці війни українські діячі здійснили важливі організаційні перетворення. […]

І рівень (3 бали) Завдання з вибором однієї правильної відповіді (по 0, 5 бали) 1. Вчинки людей, які порушують приписи чинного права, завдають шкоди людям, суспільству чи державі й спричиняють юридичну відповідальність називають: А юридичними фактами; Б юридичними подіями; В правопорушеннями; Г правовідносинами. 2. Об’єктами правовідносин є: А матеріальні або нематеріальні блага; Б юридичні особи; В фізичні особи; […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 10 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 3 завдання (на вибір), починаючи з № 5 (дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. Початок революційних подій у Східній Галичині. У лютому 1848 р. у Франції спалахнула […]

Завдання до теми: 1)Опрацюй текст тут, або за параграфом 15 підручника. 2)Переглянь відеоматеріал до уроку. 3)Виконай письмово завдання 5 або 6, що після тексту на сайті та надсилай фото-звіт виконаної роботи у Viber. 1. Соціальні цінності та згуртованість Історично соціальні групи турбувалися про своїх членів. Належність до певної спільноти гарантувала наявність у людини закріплених законом […]