Популярні записи

Громадянська освіта 4 лютого Контрольна робота з розділу «Демократичне суспільство та його цінності» Виберіть одну правильну відповідь (1- 4 питання – по 0, 5 бала) 1. Організоване об′єднання громадян, що протидіє будь-якій владі а) гурток б) партія в) опозиція г) громада 2. Об′єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання. а) […]

1. Особливості модернізації сільського господарства в другій половині XIX ст. Реформа 1861 р. , попри половинчастий характер, сприяла поширенню на селі ринкових, товарно-грошових відносин. Тож поступово сільське господарство підросійської України набувало підприємницьких рис. Найпомітнішим цей процес був у землеробстві. Основну частину орної землі на українських територіях було відведено під посіви хлібних культур. У селянських господарствах виробляли […]

1. АМЕРИКАНСЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЯПОНІЇ. «ЛІНІЯ ДОДЖА». 2 вересня 1945 р. на американському лінкорі «Міссурі» представники Японії підписали акт про капітуляцію. Через три дні на Японські острови висадилися американські війська. Американська окупаційна адміністрація діяла згідно з принципами демократизації, демілітаризації, декартелізації Японії. У жовтні 1945 р. вона видала декрет про звільнення політичних в’язнів і про дозвіл […]

Узагальнення знань за розділом “Відновлення незалежності України” Тести 1. Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України? А прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР Б схвалення Акта проголошення незалежності України В проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України Г утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД) 2. Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом […]

Практичне заняття. «За живе…»: непоправні наслідки Чорнобильської трагедії Мета: показати героїзм ліквідаторів катастрофи; розкрити згубні наслідки існування тоталітарної моделі для розвитку України; визначити наслідки Чорнобильської катастрофи. Хід заняття 1. Підготувати презентацію/повідомлення «Чорнобильська катастрофа: людський вимір». 2. Поміркувати над відповіддю на запитання: чи можна стверджувати, що провина за Чорнобильську катастрофу цілком лежить на тоталітарній системі, яка […]

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту) Мета : навчитись на практиці реалізувати раніше отриманні знання та визначити як принципи реалізації громадського самоврядування та державно громадського управління у сфері освіти сприяють демократизації життя школи. Навчитись розуміти правила, їх застосування та внести пропозиції, задля покращення шкільної атмосфери, до шкільного статуту. […]

1. Кримська війна 1853-1856 рр. і Україна У 1853 р. розпочалася війна Росії з Османською імперією. Причиною конфлікту було прагнення царату посилити вплив на Балканах, захопити протоки Босфор і Дарданелли та перетворити Чорне море на закритий, цілком контрольований внутрішній басейн Російської імперії. У Кримській війні (1853-1856) проти Росії виступили союзники Туреччини Англія, Франція і Сардинське […]

Всесвітня історія 27 січня Узагальнення знань з розділів «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Пробудження Азії» Тести 1. У якому році розпочалася франко-німецька (франко-прусська) війна? А 1866 р. Б 1871 р. В 1875 р. Г 1870 р. 2. У якій країні промислова революція (переворот) завершилася пізніше? А Англія […]

Основні дати(виписати в зошити): 1920-1921 рр. – «Червоне дворіччя», 1922 р. ­ прихід фашистів до влади в Італії, 1929 р. ­ утворення держави Ватикан, 1935­1936 рр. ­ італо-ефіопська війна, 9 травня 1936 р. – проголошення Італії імперією, 1939 р. ­ “Сталевий пакт” між Італією та Німеччиною. Багато вважають, що фашизм – це щось на зразок […]

Джерело: Сороміцький фольклор та економічна вигода. Як виглядав шлюб в Україні 19 століття Для розуміння шлюбно-сімейних відносин українців середини ХІХ — початку ХХ століття варто на початку сформулювати дуже важливу тезу: для традиційного українського суспільства шлюб був неодмінним, обов’язковим, єдино правильним життєвим сценарієм. До того ж саме шлюб дозволяв здобути високий соціальний статус у суспільстві. По-перше, […]