Популярні записи

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту) Мета : навчитись на практиці реалізувати раніше отриманні знання та визначити як принципи реалізації громадського самоврядування та державно громадського управління у сфері освіти сприяють демократизації життя школи. Навчитись розуміти правила, їх застосування та внести пропозиції, задля покращення шкільної атмосфери, до шкільного статуту. […]

Завдання: 1. Прочитай текст тут або за підручником (параграфи 17 – 18). 2. Переглянь відеоматеріали до уроку. 3. Опрацюй завдання після тесту нижче. 4. Виконай письмово завдання з 8 по 12 (одне на вибір і надсилай у Viber). 1. Стереотипи та їх подоланняСтереотип — те, що часто повторюється, стає звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються і що наслідують люди у […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 16 параграф. 2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче). 3) Виконай присьмово 10 або 11 завдання (на вибір – дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber. 1. Роль спілкування в житті людини та суспільства. Комунікація Спілкування — це процес людської діяльності, що […]

Завдання до теми: 1)Опрацюй текст тут, або за параграфом 15 підручника. 2)Переглянь відеоматеріал до уроку. 3)Виконай письмово завдання 5 або 6, що після тексту на сайті та надсилай фото-звіт виконаної роботи у Viber. 1. Соціальні цінності та згуртованість Історично соціальні групи турбувалися про своїх членів. Належність до певної спільноти гарантувала наявність у людини закріплених законом […]

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст, наведений нижче, або за підручником. 2) Опрацюй запитання і завдання після тексту. 3)Виконайте письмово завдання 10. Епіграфи до теми: “Я не поділяю ваших переконань, але готовий померти за ваше право їх висловлювати!”Вольтер “Рівноправ’я — святий закон людства. ”Фрідріх Шиллер “Права — не права, якщо їх хтось може забрати. Це привілеї. ”Джордж […]

Завдання: 1) Опрацюй тему за підручником, або прочитай текст наведений нижче. 2) Попрацюй із запитаннями та завданнями наведеними нижче тексту. 1. Витоки гуманізму. Гідність і совістьСучасний світ побудований на засадах гуманізму (від латин. humanitas — людяність, humanus — людяний, homo — людина) — вчення про те, що найвищою цінністю є людина, яка має право на […]

І. Виберіть правильний варіант відповіді 1. Яка з наведених характеристик відображає розуміння людини як біосоціальної істоти? А формується під впливом загальнолюдської культури Б у ній біологічно закладена здатність до активного розвитку в соціальному середовищі В визначає тілесну організацію людини Г за своєю сутністю людина — духовна істота, але водночас прив’язана до свого тіла 2. Як […]

27 вересня Тема уроку: Практичне заняття «Визначаємо найнеобхідніші умови для самореалізації людини» Мета: навчатися виявляти в собі характерні індивідуальні риси, нахили, бажання, творчі задатки, прагнення, цінності, пріоритети. ХІД ЗАНЯТТЯ: І. Прочитай вступне слово: Самореалізація відіграє найважливішу роль впродовж усього житттєвого шляху особистості, фактично визначаючи його. Передумови до самореалізації закладені в природі людини й існують як […]

Громадянська освіта 23 вересня 2021 р. Практичне заняття «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?» Мета: на підставі аналізу наведених матеріалів скласти уявлення про успішність самореалізації та шляхи її досягнення. Хід роботи Завдання 1. Аргументовано довести своє ставлення до судження: «У моєму словнику немає слова “неможливо” (Наполеон Бонапарт) Завдання 2. […]

Завдання: 1) Переглянути відео-урок. 2) Прочитати текст (тут, або за підручником – § 41 -42). 3) Написати есе на тему «Яким має бути бюджет домогосподарства». 1. Домашнє господарство як власник і споживач У ринковій системі надзвичайно важливе місце посідає домашне господарство. Воно є власником більшої частини ресурсів і відіграє помітну роль в організації всього суспільного […]